Privacy

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe Huygen Installatie Adviseurs omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Huygen Installatie Adviseurs streeft ernaar diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Huygen Installatie Adviseurs doet haar best om er voor te zorgen dat er op zodanige wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan dat uw privacy zo veel als mogelijk wordt beschermd en gewaarborgd. Huygen Installatie Adviseurs neemt hierbij de Wet bescherming persoonsgegevens als uitgangspunt.
Huygen Installatie Adviseurs  houdt alleen die persoonsgegevens bij die zij nodig heeft om u van dienst te kunnen zijn, voor het bijhouden van webstatistieken en om te kunnen voldoen aan de verplichte vereisten. Als van deze site bezoekersstatistieken worden bijgehouden, blijft de identiteit van de bezoeker onbekend.

Informatievergaring en gebruik
Huygen Installatie Adviseurs is de enige eigenaar van de informatie die via deze site wordt ingewonnen. Wij verkopen, delen of verhuren deze informatie niet met anderen.

E-mailadres

Uw e-mailadres wordt in de eerste plaats gebruikt om u van aangevraagde informatie te voorzien. Ook gebruiken wij uw e-mailadres om met u te kunnen communiceren en om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en producten. Indien u deze informatie niet meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden.

Analyse van gegevens en cookies
De gegevens die ontstaan bij het aanklikken van informatie op onze websites of door uitwisseling van informatie tussen de website en uw computer (door middel van bepaalde tekstbestandjes, zgn. cookies) geven ons informatie die van belang is voor de verbetering en ontwikkeling van producten en diensten, zoals de optimalisering van de website. Deze informatie ontlenen wij aan de analysering van deze gegevens die overzichten e.d. opleveren die niet in verband staan met individuele gebruikers. Uw persoonlijk gebruik kan daaruit niet worden afgeleid.

Cookies worden ook gebruikt om gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoeft u dan niet opnieuw uw gegevens in te voeren. De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten melden wanneer er een cookie wordt geplaatst. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. Meer informatie over cookies kunt u vinden op www.cookiecentral.com/faq of op www.microsoft.com/inf/nl/cookies.htm.

Veiligheid van gegevensverwerking via internet

Ondanks dat Huygen Installatie Adviseurs  alle mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn aan de verwerking van uw persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijke verkeer.

Statistieken

Huygen Installatie Adviseurs  maakt gebruik van een statistiekenprogramma. Statistieken geven relevante informatie over de bezoekers van de website, zoals de meest gevraagde pagina’s. Deze informatie is geanonimiseerd. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren of om meer gerichte informatie op de site te zetten.

Vragen

Als u vragen heeft over deze privacy-verklaring of over de verwerking van gegevens, neemt u dan contact met ons op via deze website.

oktober 2007
Rechten over hoe met het verwerken van persoonsgegevens dient te worden omgegaan, kunnen worden ontleend aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Voor algemene informatie over de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het aanvragen van een brochure kunt u terecht bij de Infolijn van Postbus 51. Deze informatielijn is te bereiken op het gratis telefoonnummer 0800-8051.

Verwijzingen en links
Huygen Installatie Adviseurs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie en privacybeleid op websites van derden waarnaar op deze website al dan niet via hyperlinks kan worden verwezen. Lees ook onze disclaimer.

Vragen en contact
Indien u geen verdere informatie wilt ontvangen, of een vraag heeft over het privacybeleid kunt u een briefje sturen naar het onderstaande adres. Vergeet u niet te vermelden op welk bedrijfsonderdeel uw verzoek betrekking heeft?

Huygen Installatie Adviseurs b.v.
T.a.v. de directie
Postbus 521
6200 AM Maastricht