Adviesdiensten

Alles in één hand: veilig en overzichtelijk

Hoogwaardig advies
Wij danken onze reputatie aan tevreden klanten en door voortdurend en stelselmatig te investeren in het ontwikkelen van een breed scala aan hoogwaardige adviesdiensten. Onze ervaring, kennis en kunde wordt zowel gevraagd bij nieuwbouw- als renovatieprojecten, monitoring, beheer - en onderhoudsbegeleiding.

Onze adviesdiensten omvatten de vakgebieden:

 

 • werktuigbouwkundige-, elektrotechnische en communicatie-installaties
 • energietechniek, milieutechniek en transporttechniek


Onze dienstverlening betreft tevens:

 


Onze adviezen hebben veelal betrekking op gebouw- en procesgebonden installaties voor de sectoren:

 

 • Wonen
  • hoogbouw en grondgebonden woningbouw
  • combinatiegebouwen, winkels en parkeren

 • Werken
  • bijeenkomstgebouwen en energievoorziening
  • kantoren
  • onderwijs
  • industrie
 • Recreatie
  • hotels en logiesgebouwen
  • cultuur (theaters), wellness en vrije tijd
 • Zorg
  • woon- en zorgcentra
  • verpleeg en behandelcentra


Kennisintegratie
Bouwfysica, brandveiligheid, bouwbesluithandhaving en binnenmillieu zijn flankerende vaak overlappende kennisgebieden welke, mits goed en integraal in het ontwerp vertaald, kwaliteitbepalend zijn voor het geheel. Wij verstaan de kunst complexe gebouwen en techniek eenvoudig te houden door maximaal gebruik te maken van de vaak onvermoede kansen welke vernieuwende architectuur biedt.

Transparante organisatie en vaste contactpersoon
Om onze adviesdiensten voor u toegankelijk te maken, beschikken wij over een betrouwbare en transparante organisatie. Voor al onze projecten stellen wij projectteams samen waarvan de kennis en ervaring zijn toegesneden op de vraagstelling. Vanzelfsprekend wilt u tijdens de hele duur van het project op de hoogte blijven en zo mogelijk invloed uitoefenen. Daarom hebt u bij ons te maken met één contactpersoon die u voortdurend inzicht en overzicht verschaft.

Ons projectteam wordt toegesneden op de vraagstelling. “Dat spreekt vanzelf”.