Over Huygen - Visie

“Dat spreekt vanzelf”

We willen een veilige, mooie, prettige maar ook functionele invulling van ruimte waarbij de mens centraal staat. Gewoon zoals het hoort. Wij van Huygen Installatie Adviseurs vinden dat even vanzelfsprekend als u.

De mens is de maat der dingen

In onze visie gaat het bij gebouwen en de daarbij behorende installaties altijd om een veilige, prettige maar ook functionele invulling van ruimte. Bij het ontwerpen en inrichten van de werk- of verblijfomgeving dient de gebruiker centraal te staan. Ook procesbeheersing is in dat opzicht dienstbaar aan de gebruiker. De gebruiker hoeft zich niet aan te passen aan de ruimte maar juist het omgekeerde geldt. Bij alles wat wij doen, gaan we uit van de eisen die de gebruiker stelt aan het te beheersen proces en de woon-, werk- of verblijfsomgeving. Dat kunnen nauw omschreven functionele of zakelijke criteria zijn, maar ook puur menselijke behoeften zoals comfort, veiligheid, gezondheid en esthetiek. Ook deze zaken vertegenwoordigen een economisch belang want wie zich prettig voelt, functioneert en presteert beter. We kunnen deze visie concretiseren door voortdurend te investeren in kennis en kunde van onze mensen door toepassing van nieuwste inzichten in de techniek, door duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen tot de kern van ons bedrijf te maken.

Onze visie vertaalt zich in:Gezonde gebouwen
Huygen heeft als uitgangspunt het ontwerpen van gezonde gebouwen,voorzien van duurzame en energiezuinige installaties. Onder gezonde gebouwen verstaan wij gebouwen met aangename en functionele passieve kenmerken en daarnaast een goed klimatologisch-, akoestisch- en visueel comfort aangevuld met een optimale beheersing van omgevingsfactoren.

Duurzaamheid
Duurzaam en energiezuinig zijn kerneigenschappen van door ons ontworpen technische voorzieningen voor eigenaren en gebruikers van gebouwen. Het zo goed mogelijk benaderen van deze doelstelling lukt alleen in een uitstekende samenwerking (integralisme) met de betrokken opdrachtgever, gebruiker, architect en constructeur.
Onze opdrachtgevers stellen vanzelfsprekend strenge eisen aan energieverbruik en economische levensduur. Aan aspecten van duurzaamheid dus. Daarom vragen wij in nieuwbouw en renovatieprojecten vroegtijdig aandacht voor energiebeheer en milieutechniek. Ook werken we graag mee aan innovatieve concepten waarin flexibiliteit hand in hand gaat met de toepassing van nieuwe en duurzame technologie. Om die te kunnen toepassen zijn vaak haalbaarheidsstudies en energiescans nodig. Advies en begeleiding zijn bij ons in vertrouwde handen.

Energiezuinig
Een primaire eigenschap die niet mag ontbreken aan het eisenpakket. Het is algemeen bekend dat fossiele brandstoffen eindig zijn. De overheid stimuleert de toepassing van duurzame energie. Huygen streeft ernaar energiebehoefte te voorkomen, passieve eigenschappen maximaal te benutten en met behulp van duurzame energie datgene, wat nog noodzakelijk blijkt, te voorzien.

Beheersing van kosten
De hoogte van de investering voor de technische voorzieningen en de exploitatie- en instandhoudingkosten in gebouwen moet direct samenhangen met de mate waarin dat gebouw gezond en aangenaam wordt beleefd. Wij stellen ons ten doel, naast kosten, ook de aspecten zoals duurzaamheid, “life-time cost”, "tevreden gebruikers" en "weinig ziekteverzuim" te betrekken bij het beoordelen van alternatieven.

Vormgeving
Als adviseur dien je voor een goed geïntegreerd ontwerp oog te hebben voor details en respect en begrip te tonen voor architectuur. Samenwerking tussen bouwkundige- en installatiespecialisten, voortschrijdend inzicht en marktkennis biedt ons telkens gelegenheid om het resultaat van ons technisch werk te optimaliseren ook voor wat betreft integratie en vormgeving.

Geïntegreerd ontwerpen
Geïntegreerd en duurzaam ontwerpen eist een goede onderlinge afstemming om het gebouw, de technische voorzieningen en het gebruik optimaal op elkaar af te kunnen stemmen. Het resultaat dient vanzelfsprekend aan alle prestatie-eisen van de opdrachtgever te voldoen!

Wij zorgen voor solide oplossingen met een visie: “Dat spreekt vanzelf”.