Bijeenkomstgebouwen en energievoorziening

Stadsbibliotheek en ontmoetingsplek.
Onder leiding van architect Jo Coenen is een ontwerp gerealiseerd dat uitblinkt door transparantie en ruimtelijkheid. Het gebouw biedt een zeer aangename sfeer voor verblijven en werken. De intensieve samenwerking tussen de ontwerpers van gebouw en installaties heeft ertoe geleid dat alle technische installaties nagenoeg ongemerkt aanwezig zijn.
Betonkernactivering realiseert aangenaam klimaat in bijzonder gebouw.
Het plan van architect Snelder straalt door zijn ritme en doordachte detaillering een ingetogen allure uit. Het gebouw is niet alleen een kantoor voor de ambtenaren maar ook een ontmoetingsplek voor alle burgers. Een transparant gebouw dat uitnodigend werkt. De gebouwtechnologie diende complementair te zijn aan het esthetisch concept. Doel was immers de realisatie van een goed werkend gebouw en een ongestoord belevingsbeeld.

Muzisch centrum, expositieruimte, kantoren, horeca, film/theaterzaal.
Een gezichtsbepalend monument in het centrum van Heerlen. Met behoud van monumentale waarde moest het gebouw na de renovatie voldoen aan hoge eisen ten aanzien van esthetica, veiligheid, functionaliteit en comfort.

Het monumentale zestiende-eeuwse ‘Spaans Gouvernement’ aan het Vrijthof (het logeeradres van Karel V, koning van Spanje en hertog van Brabant) en het achtergelegen achttiende-eeuwse woonhuis aan de Papenstraat vormen samen met de verbindende nieuwbouw Museum aan het Vrijthof. Dankzij een grootscheepse verbouwing in 2011/2012, is de museale ruimte verdrievoudigd. Daarnaast is er ruimte voor de museumwinkel en het sfeervolle Grand Café Maastricht Soiron. De koppeling van de twee rijksmonumenten met behulp van nieuwbouw heeft geresulteerd in een spectaculaire synergie tussen middeleeuwse en hedendaagse architectuur.

Brandweerkazerne Maastricht
Gemeentehuis Beek
Gemeentehuis Susteren
Mijnwaterproject Heerlen
Milieucentrum Kaardebol Zutphen