Kantoren

BACO-gebouw wordt Wonen Limburg Huis
Het Rijksmonument  waarin onder andere een meelfabriek, rijwielfabriek, sigarenbranderij en als laatste Berden meubels gehuisvest waren, is een markant gebouw in de Roermondse binnenstad. Wonen Limburg zorgde voor een perfecte herbestemming van een meer dan 100 jaar oud rijksmonument. Niet alleen door dit monument te behouden, maar ook door met vol respect voor het verleden het gebouw aan te passen aan de hoge eisen van deze tijd. Daarmee is een rijksmonument verbouwd tot een inspirerende kantoorsetting met een A+ label. Een Wonen Limburg Huis waarin Het Nieuwe Werken optimaal tot zijn recht komt.

Dit vijf verdiepingen tellende kantoorpand met een totaal BVO van 24.000 m2 is installatietechnisch compleet gerenoveerd en voorzien van hoogwaardige technische installaties. Aangezien het bedrijfsproces voortging, diende alternatieve kantoorruimte gecreëerd te worden voor het tijdelijk huisvesten van werknemers. De logistieke aspecten hiervan en installatietechnische aanpassingen behoorden eveneens tot het project.
Klasse en eenvoud dankzij licht, transparantie en ruimte.
Vanwege de sloop van de oude stadskantoren in het centrum zochten de ambtenaren van de gemeente Maastricht tijdelijk huisvesting. Er werd besloten een nieuw kantoorgebouw te realiseren. Snelheid was geboden. Daarom is door alle partijen met grote voortvarendheid gewerkt aan de realisatie van het gebouw. Er werd het uiterste gevraagd van creativiteit en flexibiliteit.
Het project Kraanspoor onderscheidt zich door de bijzondere locatie. Op een bestaand kraanspoor wordt een markant gebouw met een exclusieve kantoorfunctie geplaatst. De combinatie van extreme architectuur, het beperkte installatiebudget en het minimale ruimtebeslag voor technische installaties, was uniek te noemen. Het project vroeg om enerzijds respect voor de esthetica en anderzijds een heel creatieve benadering van de techniek.
Bedrijvencentrum Geuselt Maastricht
De Colonnel Maastricht
Hoofdkantoren Vodafoon Maastricht
Kantoren De Geusselt Maastricht
Politiekantoor Rotterdam RIjnmond
Politiekantoren Heerlen
Stadskantoor Mosae Forum Maastricht