balans
balans

Over Huygen - Integralisme

Bouwend Nederland heeft er de mond vol van
“We moeten integraal denken, de zaak integraal benaderen, streven naar integraliteit.” Bouwend Nederland heeft er de mond vol van. Maar wat betekent die integraliteit eigenlijk? En als hij werkelijk zoveel voordelen biedt, waarom doen we het dan al niet veel langer? Eén ding is op voorhand duidelijk: elk gebouw, elk project, elk ketenproces wordt beter door een vroegtijdige en nauwe samenwerking van alle partijen.

Onze visie op integralisme
Wij werken samen vanuit een grondhouding van integralisme waarbij de behoefte van de mens en de functies van het gebouw centraal staan. Wij streven vanaf concept tot en met realisatie naar een collectieve verantwoordelijkheid en betrokkenheid met respect voor elkaars kennis en kunde. Dat bevordert de harmonie van concept, constructie, gebruik en esthetiek. “Dat spreekt vanzelf”.

Waar hebben we het over?
Volgens het woordenboek betekent integraal: allesomvattend, geheel, volledig. Integralisme gaat een stap verder. De term verlegt de grens naar het geheel van opvattingen, bewegingen, systemen, processen, procedures en activiteiten die gezamenlijk leiden tot integraliteit. Integralisme is zodoende een attitude,
grondhouding, een mentaliteit. Of, anders benaderd, een kwestie van met respect voor elkaars kennis en kunde het maximale uit een samenwerking halen. Dat laat echter niet onverlet dat een integrale benadering ook de functionele en esthetische aspecten ten goede komt.

Integralisme werkt beter. “Dat spreekt vanzelf”.