Adviesdiensten - Overzicht

Huygen is zowel bij nieuwbouw- als renovatieprojecten uw adviespartner voor:

Werktuigbouwkundige Installaties

 • Klimaatbeheersing
 • Perslucht,medische gassen,aardgasinstallaties
 • Sanitaire installaties
 • Riolering en hemelwaterafvoer
 • Tapwaterinstallaties
 • Brandbeveiliging- en sprinklerinstallaties
 • Gebouwbeheersystemen en regelinstallaties
 • Koeltechnische installaties
 • Verwarmingsinstallaties

  Milieu- en Energietechniek

 • Warmtekrachtkoppeling
 • energieopslag installaties (WKO),
 • Warmtepompinstallaties
 • Warmteterugwinning
 • Wind- en waterenergie
 • Zonne-energie (PV)
 • CO2-emissiereductie onderzoek
 • Begeleiding vergunningsprocedures

Elektrotechniek
 • Verlichtingstechniek
 • Krachtinstallaties
 • Zwakstroominstallaties
 • Noodstroominstallaties
 • (Brand-)Beveiligingsinstallaties
 • Automatiseringstechniek
 • Inbraakbeveiliging
 • No breakinstallaties
 • Aardings- en bliksemafleiderinstallaties
 • Cos phi-verbeteringsinstallaties
 • Toegangscontrole
 • Camerabewaking

Communicatie-installaties
 • Telecommunicatiesystemen
 • Data- en telefooninstallaties
 • Intercominstallaties
 • Personenzoekinstallaties

Transporttechniek
 • Personenliftinstallaties
 • Goederenliften
 • Goederenheffers
 • Roltrappen
 • Buizenpost
 • Boekentransport
 • Gevelbewassing

Specialistische technieken
 • IndustriĆ«le verdringingsventilatie
 • Hybride ventilatie
 • Betonkernactivering
 • Microklimaat luchttechniek
 • Gravitatiekoeling
 • individuele luchtbehandeling
 • Industrieel Flexibel Bouwen (IFB)
 • Benutting van bodemenergie
 • Beveiliging van cellencomplexen
 • GeĆÆntegreerd installatiebeheer
 • Legionellabeheersing
 • Cleanroomtechniek
 • Ventilatie parkeergarages
 • Brandveiligheidsinstallaties
 • Lage temperatuurverwarming en hoge temperatuur koeling
 • Stralingskoeling en stralingsverwarming
 • Actieve en passieve zonne-energie

Procedure- en technische ondersteuning en keuringen
 • Energieprestatieberekeningen(EPC)
 • Energieprestatieadvies (EPA en EPBD)
 • NEN 3140-keuringen (elektrotechnische installaties)
 • Bedrijfsenergieplannen
 • Energiebesparingplannen
 • Subsidie- en fiscaal advies
 • Energiemonitoring
 • Optimale energie infrastructuur (OEI)
 • Energiescans
 • Wet Milieubeheer
 • Energieprestaties op locatie (EPL)
 • Deskundigen onderzoek (civiele procedures)
 • Second opinions