Over Huygen - Energiebeheer

Huygen specialist in energiebeheer
Energiekosten lijken een vanzelfsprekendheid. Het betalen van deze kosten eveneens. Zonder dat u een bewuste inkoopactiviteit ontplooit, levert het energiebedrijf u langjarig de benodigde energie. De rekeningen zijn gebaseerd op ooit gemaakte afspraken. Onderzoek wijst uit dat als gevolg van ondeskundigheid en nalatigheid er gemiddeld tot 30% teveel betaald wordt. Tijd voor het optimaliseren van de energiekosten

Werkwijze
Huygen inventariseert en onderzoekt uw energieverbruik. Op basis van deskresearch vindt een preanalyse plaats. Hierna inventariseert Huygen hoe in uw onderneming de diverse energiestromen aangewend worden. Gedurende de looptijd van de opdracht onderzoekt Huygen of optimalisatie van het energiegebruik en energiekosten blijvend mogelijk is.

Oorzaken van te hoge energiekosten:
•     tarieven en regelingen wijzigen steeds;
•     uw energie-afnamestructuur kan wijzigen, uw inkoopregeling sluit vervolgens niet
      vlekkeloos aan met als gevolg onnodige energiekosten;
•     voortdurend worden er nieuwe oplossingen bedacht die een energiebesparend
      effect kunnen hebben, in de meeste gevallen is men niet op de hoogte van deze
      oplossingen;
•     op het gebied van technische aanpassingen en inkoopregelingen kunt u niet bij
      anderen in de keuken kijken;
•     overdimensionering van nieuwe apparatuur en aanverwante
       voorzieningsinrichtingen kunnen tot permanente meerkosten leiden;
•     bepaalde technische aanpassingen die tot energiekostenreductie leiden, worden 
       vaak om financiële redenen niet gerealiseerd, dit terwijl er veelal 
       subsidiemogelijkheden zijn. 

Registreren en analyseren van het energieverbruik

Hierbij wordt het gemeten verbruik steeds vergeleken met het gewenste verbruik (analyseren). Registreren en analyseren geeft ondernemers inzicht in de technische en organisatorische mogelijkheden om energieverbruik en technische data te vertalen naar managementinformatie. Registreren houdt in dat de energiestromen per afdeling of proces geregistreerd worden. Hierdoor ontstaat inzicht in het energieverbruik. De kostenstructuur van het product wordt nu helder en kan bijvoorbeeld uitgedrukt worden in energiekosten per eenheid product.
Analyseren betekent dat ten minste voor het hele bedrijf, maar bij voorkeur per afdeling of proces, een doelstelling wordt vastgelegd voor het energieverbruik. Deze doelstelling kan men, zeker na het invoeren van procesverbeteringen, telkens proberen zo laag mogelijk vast te stellen.

Inkoopbegeleiding
Inkoopbegeleiding staat voor het economisch verantwoord inkopen van energie binnen de randvoorwaarden die door de relatie wordt gedefinieerd.