Concept terugslagkleppen mogelijk

Collega Jacob de Borst bedacht een nieuw concept met rookdichte terugslagkleppen. Sinds kort zijn geteste terugslagkleppen op de markt én is de oplossing onderbouwd door Peutz.

Betere warm tapwaterinstallaties

Collega John Houben ontving bevestiging van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat zijn interpretatie op wet- en regelgeving omtrent warm tapwaterinstallaties correct is. Hierdoor kunnen we veiliger en energetisch veel gunstiger ontwerpen.

Kennisdeling binnen Oosterhoff

Op 7 en 21 september gaven Rémon de Bruin, Ed Vonk en William van Kooten bij de collega’s van zustermaatschappij BBN een workshop over duurzame energie.