Fabio Mattana

Na mijn opleiding HTS Werktuigbouwkunde ben ik in de installatietechniek aan de slag gegaan. In januari 2000 ben ik bij Huygen in dienst getreden en heb vervolgens de opleiding Hogere Installatietechniek en (in de loop der jaren) diverse relevante cursussen succesvol gevolgd.

Ondertussen heb ik circa 25 jaar ervaring in de installatietechniek en opereer sinds 2020 als adviseur, waarbij ik gedurende de totale procesduur technisch, organisatorisch en financieel eindverantwoordelijk ben voor mijn projecten en de aansturing van de betreffende projectleiders en -medewerkers.

Naast adviseur ben ik (sinds 2013) ook BIM-manager. Onze projecten worden als BIM-proces ingericht voor het integraal ontwerpen en modelleren van gebouwen en de bijbehorende installaties. Bij deze projecten zet ik samen met de betreffende projectleiders en ontwerppartners vroegtijdig de lijnen uit en maak ik afspraken op het gebied van BIM. Hiermee zijn verschillende projecten succesvol doorlopen.

Iedere dag werk ik met veel plezier en met oog voor detail aan een grote verscheidenheid van aansprekende en uitdagende projecten. Daarbij bouw ik graag een band op met de opdrachtgever en de verschillende ontwerppartners, met als doel om in goede samenwerking de beste installaties voor die specifieke situatie te realiseren, rekening houdend met de wetgeving, de wensen van de opdrachtgever, gebruiker(s), de energiedoelstellingen en de bouwkundige c.q. constructieve randvoorwaarden.

Op persoonlijk vlak hou ik voornamelijk van kunst & cultuur, reizen, biljarten, het bezoeken van voetbalwedstrijden en het verzamelen van boeken en prenten.

Functie

Adviseur / BIM-manager

Relevante projecten

Relevante nieuwsberichten