Kennisdeling binnen Oosterhoff

Op 7 en 21 september gaven Rémon de Bruin, Ed Vonk en William van Kooten bij de collega’s van zustermaatschappij BBN een workshop over duurzame energie. BBN is een full service dienstverlener op het gebied van vastgoedadvies en bouwmanagement en wilde graag van Huygen haar visie op dit onderwerp weten. Rémon vertelt:

We gaven een workshop duurzame energie, omdat dit samen met circulaire economie een van de pijlers was waarop BBN zijn kennis wilde uitbreiden. Daarnaast gaven de workshops ons een inkijkje in de werkzaamheden en denkwijze van de collega’s bij BBN.

Wat is duurzaamheid nu precies? Wat houdt het in? Hoe vaak krijg je er in het dagelijks leven mee te maken? Iedereen heeft zijn of haar eigen opvatting over duurzame energie. Men denkt bijvoorbeeld aan termen als Trias Energetica, Cradle to Cradle en Upcycle. Het gezamenlijk doel van deze termen is: het behoud van onze leefomgeving. De uitstoot van broeikasgassen verminderen zodat de aarde minder opwarmt, met als gevolg dat de zeespiegel minder snel stijgt. In het geval van Nederland zorgt het stijgen van de zeespiegel er immers voor dat een deel van de leefomgeving onder water komt te staan. Hoe kunnen wij met behulp van installaties in gebouwen een bijdrage leveren aan het behoud van onze leefomgeving, en hoe valt dit met labels te categoriseren in goed, beter en het beste?

Tijdens de workshop hebben we de berekeningsmethodieken en labels van duurzaamheid behandeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan BREEAM, BENG, en LEED. Daarnaast hebben we de BENG-eisen beter bekeken. Wat is nu het verschil tussen BENG 1 en 2? Welk installatieconcept heeft een positieve invloed op mijn BENG-score? Om die laatste vraag goed te kunnen beantwoorden hebben we een aantal componenten (of: producten) vanuit de installatietechniek besproken. We hebben het bijvoorbeeld gehad over luchtbehandeling, maar ook over warmte-/koudeopwekking. Daarnaast hebben we een korte inkijk gegeven in de exploitatie/outsourcing van collectieve energiecentrales. Welke smaken zijn er? Wat zijn de voor- en nadelen?

Na de theorie hebben we de deelnemers zelf in groepen aan het werk gezet met een aangewezen casus. Bij deze casus hebben zij een energieconcept bedacht dat ze aan het einde van de workshop hebben gepresenteerd. Hierbij hebben wij vragen gesteld over bepaalde keuzes. Na de workshop hielden we een korte evaluatie en werd er, indien nodig, extra toelichting op bepaalde onderwerpen gegeven.

Deze workshop is een mooi voorbeeld van hoe de werkmaatschappijen binnen Oosterhoff kennis met elkaar kunnen uitwisselen en elkaar kunnen helpen met vraagstukken die zij in het werkveld tegenkomen. Voor vragen over de workshop kan men terecht bij Rémon de Bruin, Ed Vonk of William van Kooten.

Collega(s)

Ed Vonk
Operationeel Directeur/ Adviseur
William van Kooten
Adviseur / vestigingsleider
Rémon de Bruin
Ontwerper

Datum

21 december 2021

Categorie

Algemeen