Symposium: Een dynamisch binnenklimaat

In het project DYNKA werd onderzocht in welke mate de juiste combinatie van LED licht en temperatuur kan zorgen voor minder energieverbruik op het gebied van verwarming of verkoeling. Ook werd er gekeken naar de invloed hiervan op de gezondheid (alertheid, slaap waak ritme, comfort, metabolisme, temperatuur & perceptie) van mensen.

DYNKA staat voor DYNamisch licht en binnenklimaat voor Kantoren. Het uitgangspunt van DYNKA is het creëren een optimaal dynamisch binnenklimaat in kantoren. Dit gebeurt door een combinatie van dynamisch licht en een dynamische binnentemperatuur. Het doel is om hiermee een gezonde kantooromgeving en daarmee ook een energiebesparing te realiseren van tenminste 15 % ten opzichte van een traditioneel geklimatiseerd kantoor. 

Resultaten

Het onderzoek is nu afgerond en de resultaten worden gedeeld in een symposium. Het symposium wordt gehouden in Brightlands Chemelot Center en wordt ook online gedeeld. Het is nog mogelijk om u in te schrijven om het symposium online te volgen!

Het symposium & inschrijven

Het symposium vindt plaats op 15 Februari van 13.00 uur tot 17.00. Verschillende projectleden komen aan het woord om aspecten van het onderzoek en de resultaten toe te lichten. Bekijk de agenda en schrijf u nu in om het symposium online bij te wonen.

Agenda

13.00-13.10h – Welkom door Ir. Loes Visser

13.10-14.10h –  Dynamische temperatuur door Prof. Wouter van Marken Lichtenbelt en PhD kandidaat Wei Luo

Een constante temperatuur wordt in verband gebracht met een hoge comfortbeleving. Er is echter een grote individuele variatie in comfortbeleving en bovendien zijn comfort en gezondheid niet synoniem. Onderzoek van de Universiteit Maastricht laat zien dat blootstelling aan milde koude de gezondheid van mensen sterk kan verbeteren door de activatie van bruin vet en door verbetering van de suikerhuishouding.

14.10-15.10h –  Dynamisch licht door Prof. Yvonne de Kort & PhD kandidaat Maaike Kompier

Lichtsterkte en lichtkleur en de omgevingstemperatuur in interactie met elkaar kunnen de fysiologie, psychologie en gezondheid beïnvloeden. Met dynamische LED-licht in een dynamische binnenklimaat kan aldus het slaap-waak ritme, comfort en sensatie, fysiologie, gezondheid, welzijn, alertheid,en productiviteit gunstig beïnvloed worden, terwijl energiegebruik van het gebouw juist verlaagt.

15.10-15.40h –  Koffie pauze

15.40-16.10h –  Project demonstratie door Dr. Rick Kramer & Maaike Kompier

Validatie, toetsing en implementatie van een dynamisch binnenklimaat heeft plaats gevonden in real life living lab omstandigheden. De concepten zijn gevalideerd op twee locaties. Deze twee concepten zijn daarna getest in het Atlas gebouw van TU/e.

16.10-16.20h – Product development – Crownstone – Almende door Andries Stam

In het DYNKA project heeft Almende verder gebouwd aan de Crownstone, een slim kroonsteentje dat in wandcontactdozen kan worden ingebouwd en een waardevolle schakel vormt in de realisatie van een dynamisch licht- en binnenklimaat.

16.20-16.30h –  Marktontwikkeling – WorkrooM – Huygen door Ir. Loes Visser

Bij het ontwerpen van het binnenklimaat in gebouwen is het de gangbare praktijk om uit te gaan van standaarden op basis van gemiddelden. Huygen wil gebouwen maken die echt aansluiten op wat de mensen nodig hebben en daarbij niet alleen uitgaan van de gangbare standaard op basis van gemiddelden. WorkrooM is ontworpen om mensen het binnenklimaat van een ruimte te laten ervaren, zoals de akoestiek, de binnentemperatuur, de luchtvochtigheid, de luchtkwaliteit en het licht.

16.30-16.45h – Energie besparing door Dr. Rick Kramer

Een dynamisch temperatuurprofiel kan veel energie besparen in de gebouwde omgeving ten opzichte van een strikt geregeld binnenklimaat. Door de temperatuur op korte termijn mee te laten bewegen met het dag/nacht ritme en over de lange termijn met seizoensinvloeden, is minder energie nodig voor verwarmen en koelen. Om de potentie van deze energiebesparing inzichtelijk te maken, zijn dynamische gebouwsimulaties uitgevoerd aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hierbij zijn de energiebesparingen gekwantificeerd voor verschillende klimaatklassen en verschillende bouwjaren.

16.45h – Afsluiting door Ir. Loes Visser

Collega(s)

Datum

27 januari 2022

Categorie

Algemeen