Een centrale plek voor een oud Rijksmomument

Eén van de drie gebouwen aan de Coolsingel in Rotterdam die de Duitse bombardementen heeft doorstaan is het postkantoor. Een Rijksmonument van 100 jaar oud, met visueel en functioneel een centrale plek in de stad. Om dit monument een nieuwe centrale plek binnen de stad te geven wordt een woontoren van 150 meter hoog toegevoegd en krijgen restaurants, cafés, winkels en een luxe hotel plek. Huygen werkt mee aan het ontwerp van diverse gebouwgebonden installaties voor het hotel, de winkels en de publieke ruimten. Wij vertellen graag meer over de installaties die wij hebben ontworpen, en de samenwerking met andere partijen.

Werken aan een monumentaal gebouw brengt altijd uitdagingen met zich mee, onder andere door beperkingen aan gebouwaanpassingen. Nauwe samenwerkingen tussen de partijen is cruciaal, ditmaal in internationaal verband uitgevoerd. Met name de samenwerking met de architecten was van belang om de schil en de installaties van het gebouw zo hoogstaand mogelijk te maken, zonder dat de monumentale aspecten van het gebouw aangetast worden. Uitdagingen zaten met name in het verwarmen en koelen van het gebouw. Een deel van de oplossing zit in voorzetramen aan de binnenkant, om het straatzicht minimaal aan te tasten.

In samenwerking met derden is de centrale warmte- en koude-opslag voor het hele gebouw ontworpen. Het bronsysteem bestaat uit twee warme en twee koude open-bronnen om de capaciteit en de efficiëntie zo hoog mogelijk te maken. Ook de toevoeging van stadsverwarming zorgt voor een duurzame en hoogwaardige oplossing voor de warmtapwatervraag. Het hoofdsysteem bestaat uit fancoilunits die de lucht verwarmen of koelen. De keuze van warme lucht ten opzichte van stralingswarmte is genomen met oog op capaciteit bij een laag-temperatuur verwarmingssysteem en een mogelijkheid van het combineren van verwarming en koeling. Wel zijn nog additionele radiatoren bij de ramen geplaatst om de koudestraling en koudeval zoveel mogelijk tegen te gaan. Deze radiatoren zijn ook gekoppeld aan het gebouwbeheersysteem. Dit zorgt voor een optimaal gebruik van het automatiseringssysteem van de warmte-opwekking in de ruimten. Deze gaat alleen in werking bij aanwezigheid of in het geval van het hotel, kort voor aanwezigheid van mensen en dus een vermindering van het energieverbruik. Naast deze koppeling is er ook de mogelijkheid om individueel de temperatuur te regelen in de hotelkamers.

De ventilatie wordt verzorgd door meerdere luchtbehandelingskasten met twincoil-warmteterugwinsystemen. De keuze hiervoor komt uit de relatief lage technische ruimten. Daarnaast is door de grote en monumentale waarde van het gebouw gekozen voor veel kleinere luchtbehandelingskasten in plaats van grote. Dit zorgde voor kleiner kanaalwerk, met als gevolg een makkelijkere wegwerking in bestaande schachten en verlaagde plafonds. De vorm, posities en afmetingen van de installaties in het zicht zijn nauw afgestemd met de architecten om de geschiedenisrijke uitstraling te behouden.

Ook is akoestiek een belangrijk aspect in dit gebouw, voornamelijk door de hoge ruimten. Daarom zijn er maatregelen genomen voor de techniekruimte boven de balzaal om het contactgeluid en de trillingsoverdracht maximaal te verminderen. Om de ventilatie ook duurzaam te behouden is gekozen voor voornamelijk CO­2-regeling bij de vergaderruimten. Het bestaande kunstlicht is vervangen door energiezuinige LED-verlichting, aanwezigheid geregeld. De installatie is met respect voor het monumentale deel mooi ingepast en zoveel mogelijk weggewerkt.

Collega(s)

Machiel Korner
Adviseur
Eduard Tutein Nolthenius
Junior Technicus

Datum

14 december 2023

Categorie

Project