Het H.H. De Klerk gebouw: monumentaal pand met een rijke geschiedenis

Herontwikkeling

In het centrum van Rotterdam werkt Huygen samen met zustermaatschappij bbn mee aan de herontwikkeling van het voormalige meubelmagazijn H.H. de Klerk & Zonen. Dit gebouw, later het Donnergebouw genoemd, ligt aan de Lijnbaan in Rotterdam. Het gemeentelijke monument uit 1952 wordt geheel vernieuwd door opdrachtgever Redevco Nederland BV, met als belangrijkste kenmerk een grote vide in het gebouw met daarin een monumentale glazen lift.

Multi-use

Waar eerst één huurder in het pand zat, Donner, wordt het pand nu klaargestoomd voor meerdere huurders. Op de onderste lagen gaat het om winkels, daarboven volgt horeca. Deze horeca is ook te bereiken via twee nieuwe buitenroltrappen, geïntegreerd in de gevel, die direct toegang bieden tot het groene dakterras. Dit geeft de horeca een eigen entree en daarmee een eigen uitstraling.

Monument in drukke binnenstad

Projectverantwoordelijke Fabio Mattana, geboren en getogen Rotterdammer en frequent bezoeker van de boekhandel die hier eerder zat, vertelt: “Bijzonder aan dit project is dat het een monument in de binnenstad van Rotterdam betreft. Dit gaf de nodige uitdagingen. Het gebouw ligt op de hoek van het Binnenwegplein en De Lijnbaan, één van de drukste gebieden van Rotterdam. Aangezien dit gebied alleen voor voetgangers bereikbaar is en niet grenst aan wegen, gaf dit de nodige logistieke uitdagingen bij de bouw, bijvoorbeeld bij (de tijdstippen voor) het hijsen van installatiedelen. Bij monumenten moet verder gedacht worden aan het uit het zicht plaatsen van de installaties. Hierdoor is uitwerking van de vijfde gevel, het dak, van belang waar samen met de architect een ruimte is bedacht waarmee de installatiedelen uit het zicht geplaatst kunnen worden. Verder is de buitenluchtaanzuiging en de luchtafblaas geïntegreerd in de markante toren van het gebouw.”

Door de ligging van het gebouw en het toevoegen van de buitenroltrappen zijn er ook eisen gesteld aan de inbraakwering. Zo zijn de buitenroltrappen ’s nachts afsluitbaar met hekken en is het gebied met camera’s met vloedverlichting bewaakt. Tevens is het gebouw voorzien van een inbraakbeveiliging.

Rol Huygen

De renovatie wordt gefaseerd uitgevoerd: casco (reeds klaar), casco+ (zodra de huurders bekend zijn) en de inrichting (door de huurders zelf). Huygen heeft daartoe een geheel nieuwe W- en E-installatie ontworpen.

De belangrijkste kenmerken:

  • Het gebouw wordt voorzien van een volledige sprinklerinstallatie, met als bron de bestaande wateraansluiting.
  • Verwarming en koeling vindt plaats door middel van warmtepompen, waarbij er stadswarmte wordt ingezet voor piekverwarming.
  • Buitenluchtaanzuig en -afblaas zijn onzichtbaar weggewerkt in de bestaande monumentale toren.
  • Het pand heeft een eigen inpandig trafostation.
  • Inbraakbeveiliging en camerabeveiliging (CCTV).
  • Een brandmeld- en ontruimingsinstallatie, met als specifiek aandachtspunt de projectie van de betreffende onderdelen in relatie tot de bestaande constructie(balken).

Daarnaast is intensief samengewerkt met zustermaatschappij bbn adviseurs, die het projectmanagement en bouwkosten voor haar rekening heeft genomen.

Duurzaamheid

Opdrachtgever Redevco Nederland BV en Huygen hebben beide een grote duurzaamheidsambitie: voor dit project is het doel BREEAM In-Use Excellent. Deze ambitie is uiteraard terug te vinden in het installatieconcept.

Vervolgstap

Zodra de huurders bekend zijn, zullen, waar noodzakelijk, aanvullingen op het casco ontworpen worden (casco+), gebaseerd op de gewenste indeling van het gebouw en het beoogde gebruik. Deze aanvullingen zullen uitgevoerd worden voordat de nieuwe huurders tot inrichting over kunnen gaan.

Collega(s)

Fabio Mattana
Adviseur

Datum

08 februari 2022

Categorie

Project