Stadhuis Maastricht

Branche

Bedrijf & kantoor

Locatie

Oplevering

Oppervlakte

Opdrachtgever

Fotografie

Collega(‘s)

John Houben
Projectleider
Algemeen
Algemeen

Huygen werkte mee aan de renovatie van het stadhuis van Maastricht. Door een complete vernieuwing van de installaties is het klimaat voor zowel de gebruikers als de vele aanwezige kunstwerken geoptimaliseerd. En passant is het monument in oude glorie hersteld. Oude en zichtbare oplossingen werden weggenomen, de nieuwe oplossingen zorgvuldig weggewerkt. Een project en een samenwerking om trots op te zijn. Die bovendien een aanzienlijke reductie van het energieverbruik en CO2-uitstoot oplevert.

Het in de tweede helft van de 17e eeuw gebouwde stadhuis van Maastricht is één van de mooiste en belangrijkste rijksmonumenten van Nederland. Het gebouw heeft met de rijke inrichting (goudleerbehang, wandtapijten, stucreliëfs) en vele kunstwerken (schilderijen, borstbeelden) een grote kunsthistorische waarde. In 2014 bleek een renovatie noodzakelijk. De balkkoppen waren rot en het binnenklimaat te slecht om de inrichting en kunstwerken te conserveren voor de toekomst. Voor de gebruikers was het door het ontbreken van koeling en ventilatie geen aangenaam gebouw om in te werken. Het stadhuis ging daarom begin 2016 dicht om te worden opgeknapt. De heropening volgde ruim een jaar later, in mei 2017. 

De gemeente Maastricht schakelde Huygen in voor het ontwerp en de aansturing van het installatietechnische deel van de renovatie. Een klus die in een korte tijd moest worden geklaard, binnen een begrensd budget. En in een gebouw waarvan de details door de hoge leeftijd maar beperkt bekend waren. Huygen bracht daarbij zelf een hoge ambitie in op het gebied van verduurzaming. Het streven was nadrukkelijk om te komen tot een reductie van het energieverbruik en de uitstoot van CO2. Door de toepassing van tal van creatieve oplossingen en de uitstekende samenwerking met architectenbureau Fritz en de uitvoerende partijen overtreft het resultaat de vooraf gestelde verwachtingen. 

Het stadhuis van Maastricht is na de renovatie weer klaar voor de toekomst. Het gebouw is in ere hersteld en tegelijkertijd verduurzaamd. Omdat het gebouw door de enorme verbetering van het binnenklimaat mogelijk weer meer wordt gebruikt dan vroeger, kan de algemene energiebesparing niet worden voorspeld. Vast staat wel dat de CO2-uitstoot door de afkoppeling van het gasnet fors is gereduceerd. De investeringen in de energiebesparende led-verlichting verdienen zich in vier jaar terug. Het stadhuis draagt daarmee, zelfs mét monumentenstatus, bij aan de doelstelling van de gemeente Maastricht om in 2030 klimaatneutraal te functioneren.

Branche

Bedrijf & kantoor

Locatie

Maastricht

Oplevering

2017

Oppervlakte

4850

Opdrachtgever

Gemeente Maastricht

Fotografie

Eigen foto

Collega’s

John Houben
Projectleider
Algemeen
Algemeen

Meer projecten