Onze visie

Onze missie

Bij Huygen zijn we pas tevreden als we daadwerkelijk
toegevoegde waarde kunnen leveren. Samen wezenlijk bijdragen aan een duurzame, betere en veilige leef- en werkomgeving voor iedereen. Wij zijn ervan overtuigd dat het succes van een project in belangrijke mate samenhangt met een goede en vertrouwelijke relatie met opdrachtgevers en projectpartners. Daarom investeren wij in een constructieve sfeer en langetermijnrelaties die gebaseerd zijn op openheid en toewijding.

Onze visie

Een goede leefomgeving en klimaatverandering blijven de komende jaren grote thema’s. De gebouwde omgeving waarin wij actief zijn heeft grote impact op deze thema’s: we moeten fossiel energieverbruik terugdringen en comfort, gezondheid en veiligheid bevorderen. Opdrachtgevers noemen ons niet voor niets uitgesproken en betrokken. Samen realiseren we projecten waar onze kinderen en kleinkinderen later trots op  kunnen zijn. Die gedachte motiveert ons elke dag om te blijven vernieuwen en verbeteren.

Onze visie op…

Uitgesproken betrokken

Bedrijf & kantoor

Gezondheidszorg

Onderwijs & cultuur

Onderzoek & innovatie

Wonen & retail