A’DAM toren

Branche

Onderwijs & cultuur

Locatie

Oplevering

Oppervlakte

Opdrachtgever

Fotografie

Collega(‘s)

William van Kooten
Adviseur / vestigingsleider
Erwin Vuik
Projectleider

A’DAM is een lokaal initiatief van 3 muziekondernemers en Lingotto. In 2012 wonnen zij de tender voor de voormalige Shelltoren (architectuur van Arthur Staal) met een bijzonder publiek programma en hoge ambitie in economisch zware tijden. De aanvullende netwerken van deze partijen maakte het plan mogelijk evenals het lange termijn commitment van de initiatiefnemers. Zij transformeerden een monofunctioneel kantoor in een publiek gebouw dat 24/7 is geopend en ruimte biedt aan een grote mix aan functies. Uitzicht op Amsterdam en muziek zijn de centrale thema’s in het concept. Het programma omvat een toeristisch observatiedek, diverse bars en restaurants (waarvan er een ronddraaiend), bijeenkomstruimten, een boetiek hotel met 108 kamers, een ondergrondse club en een openbare garage.

De toren is tevens de thuisbasis voor toonaangevende bedrijven uit de muziekindustrie. De intensieve functiemix op een klein oppervlak plaatste het ontwerp- en uitvoeringsteam voor grote uitdagingen en innovatieve oplossingen.

Het ontwerp, de bouwkundige uitdagingen en logistiek waren al uitdagend genoeg maar dat gold zeker ook voor het co-creatieproces met de huurders. Allemaal creatieve partijen met goede ideeën, die de toren aanschouwen als een flexibel festivalterrein waarin continu nieuwe aanpassingen nodig en mogelijk zijn. De gangbare ontwerp- en bouwprocessen zijn hier niet goed op ingericht en moeten hiervan leren. Dat dit toch goed is gelukt komt door maatwerk, grote inzet/persoonlijke betrokkenheid en een flexibele opstelling bij opdrachtgevers, adviseurs en zeker ook de uitvoerende partijen. A’DAM toont aan dat investeren in een consequente en sterke branding vanaf het begin van het project waardevol is in het creëren van markt, het motiveren van betrokken partners (huurders, adviseurs, uitvoerende partijen) en het genereren van nieuwe inkomstenbronnen.

Hoewel nog niet officieel gelabeld, is ten opzichte van het niet-geïsoleerde jaren zestig gebouw met de renovatie een ingrijpende verduurzaming doorgevoerd. De nieuwe gevel maakte sterke isolatie (rc=5) mogelijk en daarnaast is triple glas toegepast. Alle bestaande installaties zijn vervangen door energiezuinige installaties met energie- (liften) en warmteterugwinning (douches, ventilatie) en ledverlichting. De windvaan op de kroon zorgt voor gedeeltelijk natuurlijke ventilatie en zonnecollectoren voor warm douchewater. Daarnaast is het gebouw aangesloten op de bestaande gebieds-WKO om nuttig gebruik te kunnen maken van het aanwezige koude-overschot. De oude gevel is door de aannemer hergebruikt in het beton van een nieuw hotel elders in Amsterdam. Bewust is gekozen geen zonnepanelen op de gevel te plaatsen in verband met het beperkte energierendement en de grote impact op architectuur.   

De architectonische uitstraling is belangrijk voor het duurzaam hergebruik van het bestaande gebouw.

A’DAM is de nieuwe bestemming en visitekaartje voor Amsterdam. Het gebouw ontvangt dagelijks zo’n 3.500 mensen bestaande uit gasten (horeca, hotel en observatiedek, club) en medewerkers van toonaangevende muziekbedrijven (onder meer Gibson, Sony Music, ID&T en Massive Music).

Branche

Onderwijs & cultuur

Locatie

Amsterdam

Oplevering

2016

Oppervlakte

16000

Opdrachtgever

Lingotto Vastgoed

Fotografie

Patrick Lecarpentier

Collega’s

William van Kooten
Adviseur / vestigingsleider
Erwin Vuik
Projectleider

Meer projecten