Center Court, BCC

Branche

Bedrijf & kantoor

Locatie

Oplevering

Oppervlakte

Opdrachtgever

Fotografie

Collega(‘s)

Algemeen
Algemeen

Het Center Court biedt onderdak aan Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL), het Maastricht Science Programme (Universiteit Maastricht) en het DSM Innovation Center. Bovendien is dit het centrale gebouw van Brightlands Chemelot Campus met uitgebreide conferentiemogelijkheden en faciliteiten op het gebied van eten en drinken: de plaats waar de community is ontstaan die Brightlands Chemelot Campus wilde worden.

Het Center Court is het ‘kloppend hart’ voor de groeiende campus community en de vele bezoekers. Het is een plaats waar men elkaar werkelijk kan ontmoeten – in plaats van er ‘alleen maar’ formele bijeenkomst te houden. Er zijn uitgebreide conferentiemogelijkheden. Het gebouw beschikt over faciliteiten om in groepen sportief te bewegen, voor het zgn. ‘on the Move’ programma.

Studenten en onderzoekers komen er volop aan hun trekken, ze leggen contacten en communiceren over hetgeen hun professioneel bezighoudt. Universiteit Maastricht gebruikt Center Court voor laboratoria van het Bachelor Maastricht Science Programme en voor de nieuwe Master en onderzoeksgroep Biobased Materials. De nauwe samenwerking met kennisinstituten en bedrijven, alsmede de nabijheid van geavanceerde apparatuur vormen belangrijke argumenten voor de aanwezigheid van de universiteit op de campus.

Verder speelt het gebouw een belangrijke rol bij de innovaties van Brightlands Chemelot, aangezien een groot aantal medewerkers van het DSM Innovation Center reeds daar werkzaam is.

Tenslotte is Center Court de ‘landmark’ van de campus. Het is – om zo te zeggen – de ‘bougie’ in de motor die de campus is voor de economie van de regio.

Het gebouw voorziet in ruimten en faciliteiten voor diverse onderzoeksfuncties. Om die reden zijn specifieke eisen en randvoorwaarden gesteld aan de verschillende ruimten, zoals op het gebied van stabiliteit, beheersing van temperatuur, vocht, stof en druk (hiërarchieën). Ten aanzien van veiligheid en beveiliging zijn hoge eisen gesteld.

Brightlands Chemelot Campus grenst aan een chemische industriesite (BRZO locatie) en staat bekend om zijn adequaat veiligheids- en beveiligingsbeleid waarbij de gezondheid en veiligheid van de studenten, de professionals en de gasten op de terreinen en in de gebouwen van Brightlands Chemelot de hoogste prioriteit heeft.

Bij de ontwikkeling van het gebouw is naast functionaliteit ten aanzien van de technische functies, vooral ook aandacht gegeven aan de communicatieprocessen binnen de organisatie. Als speler in de markt is het nodig dat Brightlands Chemelot continu voeling heeft met de ontwikkelingen in de markt, de behoefte van de afnemers kent en daarop snel inspeelt met hun productontwikkeling (“time to market”). Productspecialisten, productiespecialisten, onderzoeksstudenten en marketeers (de professionals) werken hier nauw samen. De opzet van de faciliteit is zodanig dat de studenten en de professionals bij elkaar en door elkaar zitten, samen koffie drinken, lunchen en confereren. Al zittend, al staande, in directe aanwezigheid van elkaar of via media op afstand met collegae en klanten die zich elders in de wereld bevinden. “Plaatsloos” en “tijdloos” kunnen zij hun werk doen en beschikken zij over de juiste faciliteiten om op een efficiënte en effectieve manier hun werk te doen.

Laboratoria en bijeenkomstfuncties vereisen een adequate luchtverversing. De klimatisering wordt via de luchtinstallaties verzorgd maar uit duurzaamheidsoogpunt wordt de ventilatie continu gestuurd op basis van noodzaak (CO2 gehalte en temperatuur voor de bijeenkomstfuncties en stand van de ramen van de zuurkasten in de laboratoria). Uiteraard wordt warmte en koude teruggewonnen uit de afgezogen lucht. Voor de kantoren is gebruik gemaakt van klimaatplafonds.

Conform de eis van Brightlands Chemelot is het gebouw beoordeeld (niet gecertificeerd) aan de hand van BREEAM.NL. De score is “very good”. Met name de energiescore was hierbij van groot belang.

Onze werkzaamheden

  • Definitiefase: opstellen Gebruikers Programma van Eisen
  • Structuur/voorontwerp: Installatietechnisch Voorontwerp, beoordelingen op het gebied van Bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en milieuaspecten (emissies, lawaai)
  • Definitief Ontwerp: Installatietechnisch Definitief Ontwerp , beoordelingen op het gebied van Bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en milieuaspecten
  • WABO/Bestemmingsplan: rapportages tbv aanvraag wijziging bestemmingsplan: milieu, gelijkwaardigheid brandveiligheid, PVE BMI, UPD Sprinkler.
  • Bestek (stabu): Volledig bestek installatietechniek, Laboratoriuminrichting en transport (liften)
  • Aanbesteding en Gunning: verwerken vragen aannemers, wijzigingen opdrachtgever, lid selectiecommissie, controle begrotingen, plannen van aanpak.

Verder opdracht voor: uitvoeringsgereed ontwerp in 3D (BIM), Bouwbegeleiding, installatietechnisch toezicht.

Branche

Bedrijf & kantoor

Locatie

Geleen

Oplevering

2016

Oppervlakte

18500

Opdrachtgever

Brightlands Chemelot Campus

Fotografie

Dols Fotografie

Collega’s

Algemeen
Algemeen

Meer projecten