Zuyderland Heerlen

Branche

Gezondheidszorg

Locatie

Oplevering

Oppervlakte

Opdrachtgever

Fotografie

Collega(‘s)

Ruud van der Velden
Projectleider

Wij zijn voor Zuyderland (voorheen Atrium MC) betrokken bij de nieuwbouw behandelcentrum en grootschalige renovatie van het ziekenhuis van Zuyderland in Heerlen. Hierbij is de indeling in zorgzwaarte en comfort voor de cliënt maatgevend. Hooggespecialiseerde zorg wordt geconcentreerd in Heerlen, terwijl de andere locaties de nabijheid van de poliklinieken verzorgen. Zuyderland te Heerlen onderkent hierin drie stromen: planbare zorg, polibezoek en acute zorg. De gebouwen van Zuyderland zijn in fases hierop aangepast. Het project omvat de nieuwbouw van het behandelgebouw, dat enerzijds ingericht wordt voor planbare zorg (dagbehandeling (o.a. dialyse), kort verblijf (o.a. kraamsuites) en acute zorg (o.a. SEH, huisartsenpost)) en anderzijds voor het overige, de zogenaamde “hot floor” functies. (OK’s, ICU, CCU, BCU).

Branche

Gezondheidszorg

Locatie

Heerlen

Oplevering

2017

Oppervlakte

19500

Opdrachtgever

Atrium Medisch Centrum Zuyderland Heerlen

Fotografie

Collega’s

Ruud van der Velden
Projectleider

Meer projecten