Concept terugslagkleppen mogelijk

Per 1 juli 2021 is NEN 6075_2020 van kracht. Bij brand mag het vuur zich niet naar andere ruimtes verspreiden, maar ook de rook mag nu niet meer in andere ruimtes terechtkomen. Voor sommige utiliteitsgebouwen geen groot probleem: rookdichte brandkleppen kunnen dichtgestuurd worden  met een brandmeldinstallatie. Maar bij een woning is dit systeem vaak te complex. Collega Jacob de Borst bedacht een nieuw concept met rookdichte terugslagkleppen. Sinds kort zijn geteste terugslagkleppen op de markt én is de oplossing onderbouwd door Peutz.

Eerst even terug naar de basis: bij brand in een appartement ontstaat een flinke overdruk in deze ruimte. Om te voorkomen dat de brand zich via ventilatiekanalen verspreidt naar andere appartementen  worden standaard brandkleppen aangebracht: deze sluiten bij een temperatuurverhoging: door materiaal dat opzwelt of door een smeltloodje dat smelt.

Het duurt echter even voordat de temperatuur zodanig is verhoogd dat de brandklep sluit. En bij relatief koude rook zal de brandklep zeker niet sluiten. Gevolg is dat rook zich eerder al  via de ventilatiekanalen naar andere appartementen kan verplaatsen. Vanaf 1 juli 2021 is dit voor nieuwbouw niet meer toegestaan: ook de rook mag niet in andere appartementen terechtkomen.

Een simpele oplossing hiervoor is, zoals eerder benoemd, de servomotor-gestuurde brandkleppen aansluiten op de brandmeldinstallatie. Bij een woning is de vaak enige rookmelder in de gang onvoldoende om dit mogelijk te maken. Ook zou er dan in iedere ruimte een rookmelder moeten hangen: een ingewikkelde oplossing.

Collega Jacob de Borst bedacht daarom een nieuw concept. De brandkleppen blijven bestaan, maar er worden rookkleppen toegevoegd. Bij de aanvoer van verse lucht is er altijd een stroming richting het appartement. Stopt deze stroming bij brand door overdruk in het appartement dan sluit de rookklep zich en kan rook het kanaal niet in. Bij de afvoer van lucht is het iets lastiger: de rook kan het kanaal wel in, maar kan de andere appartementen niet bereiken vanwege de rookklep die ook daar is aangebracht. De rook wordt wel afgevoerd naar het dak, maar dit is geen probleem.

Deze oplossing wijkt af van de door de norm aangewezen oplossing (gestuurde brandkleppen), maar is wel geschreven in de geest van de norm. De notitie is inmiddels  aan zes preventisten van de brandweer toegelicht en akkoord verklaard. Tot voor kort beschikte de markt echter nog niet over gekeurde rookdichte terugslagkleppen. De kleppen zijn inmiddels op de markt en de werking ervan is onderbouwd door een rapport van Peutz. Omdat het om een gelijkwaardige oplossing gaat, is het wel zaak dat de goedkeuring van de oplossing plaats vindt via de omgevingsvergunning. Bij de aanvraag omgevingsvergunning zal dus een uitwerking moeten worden toegevoegd

Collega(s)

Jacob de Borst
Adviseur

Datum

31 mei 2022

Categorie

Artikel